Máy Photocopy Ricoh MP 301SPF

30,000,000 29,000,000

Tốc độ sao chụp 30 trang/phút
Độ phân giải 600 x 600 dpi
Sao chụp liên tục 99 tờ
Thời gian khởi động Ít hơn 23 giây
Tốc độ chụp bản đầu tiên Ít hơn 5.4 giây
Danh mục: