Máy quét Epson V700

17,000,000 14,000,000

Độ phân giải quang
(theo tiêu chuẩn ISO1447)
12800dpi
Độ sâu màu 48 bit vào, 48 bit ra
Mật độ quang học 4
Kỹ thuật phục hồi màu
Kỹ thuật Digital ICE Phim
Quét phim
Khả năng giữ phim Băng phim 35mm 24 tấm (6 x 4)
Phim slide 35mm 12 tấm
(6x20cm) 2 ta61m
4×5 inch 2 tấm
8×10 (trong khu vực quét phim)
Danh mục: ,